De privacy policy van verantwoord-afvallen.nl

Wat doen we met je gegevens?

Verantwoord-afvallen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om enkel om de bestellingen te verwerken. Verantwoord-afvallen.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– analyse van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij ons een product hebben gekocht dan zijn wij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u zich uitschrijven via de uitschrijven link die in de e-mail is opgenomen.

U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;